Качество

Предлаганите от нас машини и оборудване са с европейски произход и високо качество.Произведени са в съответствие със следните нормативи:

-          ЕВРОПЕЙСКИ ( маркировка СЕ)

Цялото наше оборудване е направено в съответствие с нормативите, имащи сила на закон в областта на техниката на оборудването, и са придружени с декларации за съответствие СЕ, както е предписано в директивите СЕЕ 93/68 , СЕЕ 93/97 , СЕЕ 91/368 , СЕЕ 93/44 и в нормите ЕN 292 , EN 294, EN 954/94 , EN 60204.

-          АТЕХ ( експлозивни атмосфери )

Нормативата АТЕХ 137 се отнася за експлозивни атмосфери. С термина „експлозивна атмосфера” (АТЕХ) се обозначават помещения или места, където във въздуха се създава опасна концентрация на запалими или горими субстанции в състояние на газ, изпарения, мъгла или прах, които след запалване избухват. Продукти като брашно, захар, нишесте и т.н. образуват с въздуха потенциално избухливи смеси. Тези законови разпоредби се отнасят и до хлебопекарни,хлебозаводи, фабрики за макаронени изделия и др.. Затова Европейският съюз реши да приложи директивата 99/92/СЕ ( или АТЕХ 137), която определя минималните изисквания за безопасност на помещения, в които могат да се създадат потенциално експлозивни атмосфери, определяйки стриктни задължения за работодателите.

Тази директива влезе в действие от 30.06.2003 г., така че всички нови оборудвания трябва да се осъществяват в съответствие с последната.

-          НАССР      

Хигиената и чистотата на местата за съхранение и работа са обект на разпоредбите на закона. Начинът на изработване и изборът на материали се извършват така, че да гарантира максимална хигиена.

Оборудването , което предлагаме на нашите клиенти , е произведено в съответствие с действащите разпоредби по отношение на частите , които са в контакт с продуктите.