За всички предлагани от „АГРИФЛЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД машини , съоръжения и комплектни линии осигуряваме монтаж , настройка , технологични проби и пуск изпълнени от висококвалифицирани български и италиански специалисти.

Фирмата предлага гаранционен и извънгаранционен сервиз , доставка на резервни части , договори за сервизно и абонаметно техническо обслужване. Обучение на техническия персонал по експлоатация и подръжка на място и в Италия.

Всички доставени от нас машини и съоръжения са придружени от инструкции за експлоатация и употреба на оригинален(избран от клиента) език и преведени на български език.

Планиране на маршрут