Течни Съставки

Централи за дозиране и смесване на вода чрез нова импулсна система за контрол на количеството и темепратурата .

Смесването на водата се осъществява чрез термостатичен смесител,ръчна регулация или импулсна система.

Температурата на водата се дисплейва постоянно,позволявайки непрекъснат контрол и регулиране на смесителя.

by-passза предварителна подготовка за разтоварване,сонда за измерване и визуализация на температурата на брашното или тестото.

Галерия със снимки

Техническа спецификация

За повече техническа информация и ценова оферта се обърнете към нас.

Изпрати запитване