Втасални Камери

Втасална / Ферментационна / Камера

Ферментационните камери са с различен капацитет , спрямо това дали са за : тави , колички или зареждачи .

Могат да бъдат с 1 , 2 , 3 или 4 врати или тунелни

Управление и контрол на температура и влажност

Възможност за проектиране и изработване на камерат в зависимост от специфичните нужди на клиента.

Галерия със снимки

Техническа спецификация

За повече техническа информация и ценова оферта се обърнете към нас.

 

Възможност за проектиране и изработване на камерат в зависимост от специфичните нужди на клиента.

 

Приложения

Подходящи за Хлебопроизводство , Сладкарство и други .

Изпрати запитване